Articole

Centromere și cromatide


În celula care se află în proces de diviziune, fiecare cromozom condensat apare ca o pereche de tije unite la un moment dat, centromerul. Aceste două „jumătăți” cromozomiale, numite cromatide surori, sunt identice și apar din duplicarea filamentului cromozomial original care apare la interfaza cu puțin timp înainte de începerea diviziunii celulare.

În timpul procesului de diviziune celulară, cromatidele surori se separă: fiecare cromatidă migrează spre una dintre celulele fiice care se formează.

Centromerul este localizat într-o regiune heterocromatică, deci o constricție care conține centromerul se numește constricție primară, iar orice alte care pot exista se numesc constricții secundare.

Părțile unui cromozom separate prin centromere se numesc brațe cromozomiale. Relația de mărime dintre brațele cromozomiale, determinată de poziția centromerei, permite clasificarea cromozomilor în patru tipuri:

  • metacentrică: au centromerul la mijloc, formând două brațe de aceeași dimensiune;
  • submetacentrics: au un centromere ușor deplasat al regiunii medii, formând două brațe de dimensiuni inegale;
  • acrocentrics: au centromerul foarte aproape de un capăt, formând un braț mare și un braț foarte mic;
  • telocentrics: au centromerul la un capăt, având un singur braț.