În detaliu

Mișcări vegetale


Mișcările vegetale răspund la acțiunea hormonilor sau a factorilor de mediu, cum ar fi substanțele chimice, lumina solară sau șocurile mecanice.

Aceste mișcări pot fi de creștere și de curbură și de tip locomoție.

Mișcări de creștere și curbură

Aceste mișcări pot fi de acest tip tropisme și nastismos.

Tropisme

Tropismele sunt mișcări orientate în raport cu sursa de stimul. Ele sunt legate de acțiunea auxinelor.

fototropism Este mișcarea orientată de direcția luminii. Există o curbură a plantei în raport cu lumina, care poate fi spre sau împotriva ei, în funcție de organul plantei și concentrația de hormon auxin. Tulpina are un fototropism pozitiv, în timp ce rădăcina are un fototropism negativ.

geotropismo Este mișcarea ghidată de forța gravitației. Tulpina răspunde cu geotropism negativ și rădăcina cu geotropism pozitiv, în funcție de concentrația de auxină din aceste organe.

chemotropism Este mișcarea orientată către mediul chimic.

thigmotropism Este mișcarea ghidată de un șoc mecanic sau un suport mecanic, așa cum este cazul tendinelor de chayote și fructe de pasiune care se înfășoară atunci când intră în contact cu orice suport mecanic.

Video: Crearea si utilizarea compostului natural bio de gradina (August 2020).